post image
de nogal vreemde behoefte strikt persoonlijke voorkeuren te delen in exhibitionistische ...

masturpride

[suggesties]

post image
kenschetsing van het in de Nederlandse mandarijnenmonarchie dictatoriaal overheersend (Middeleeuws) "Koninklijk" Huis van ...

oranjefascisme

[suggesties]

post image
filosofie: een discipline van onbegrijpelijke antwoorden op onoplosbare ...

filosofie

[suggesties]

post image
supra-solipsisme is net als solipsisme een filosofisch systeem van idealistische strekking . Het systeem is net als solipsisme consistent en logisch, maar is minder 'egoïstisch' van aard; en aldus beter aanneembaar ...

supra-solipsisme

[suggesties]

post image
een reizende tentoonstelling is een tentoonzending. Dat is dus ...

tentoonzending

[suggesties]

post image
een hele veilige drive waar maar een op de 5 gebruikers gebruik van kan ...

safety drive

[suggesties]

post image
iedereen lult erover maar niemand weet wat het eigenlijk betekent. Iets met volatilityswaps, short gaan en een beperkte leverage. Kortom money, money, ...

hedge fund

[suggesties]

post image
politiek jargon voor iets zeggen. als in 'ik heb toen aangegeven dat ik het niet eens was met zijn kwalificatie van laffe ...

aangeven

[suggesties]

post image
opgespoten lippen die tijdens het fietsen over het gezicht ...

flaplip

[suggesties]