Over het Woordenboek

Dit woordenboek van de 21e eeuw is de opvolger van het alom geprezen Woordenboek van de Jaren Negentig, dat gedurende de jaren negentig verscheen in Writers Block magazine De redactie van Writers Block magazine heeft ten tijde van de millenniumwisseling niet getalmd maar direct een nieuw woordenboek in elkaar gedraaid. Het Woordenboek van de 21e Eeuw.
Deze website is daarvan het gevolg.

Wanneer begon de 21ste Eeuw?
Niet op 1.1.2000. Net zoals de jaren zeventig begonnen in bijvoorbeeld 1967 (met de summer of love), kun je zeggen dat 21ste eeuw niet begon op het moment dat hij begon. Misschien begon hij wel in 1989 met de Val van de Muur. Of in 1994 toen de www-revolutie begon met de release van Netscape0.9? De eerste Golfoorlog? Of misschien markeert 2001 het begin. Het is nog te vroeg om dat precies vast te stellen.
Voorlopig rekenen we de jaren negentig tot de 21ste eeuw. En daarom hebben we de twee boeken samengevoegd. Mocht dat onjuist blijken op zeker moment, dan trekken we ze weer uit elkaar. In de database staan ze nog gescheiden van elkaar en we werken op dit moment aan methode om gescheiden te kunnen bladeren.

Bijdragen
Het zal de oplettende lezer niet zijn ontgaan dat dit woordenboek verre van compleet is. Heel knap gezien! Dat komt: de 21e eeuw is nog maar juist begonnen. Het woordenboek is dus nog volop in ontwikkeling.

Een ieder die een nieuw woord spot, is dan ook van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het Woordenboek van de 21e Eeuw. Je kunt direct aan de slag. Het inzendformulier vind je hier. We het verzoek je enigszins aan het de regels van ons minimale stijlboek te houden.

Beoordelen
Je kunt je waardering voor lemma’s aangeven door een aantal sterren een een definitie toe te kennen. Een hoge waardering voor een lemma zorgt dat het extra onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Een lage waardering zorgt dat de redactie nog eens kritisch naar de definitie kijkt.

 

Medewerkers aan het Woordenboek van de 21e eeuw
Het woordenboek bevat tot dusverre termen van Marko van Aalst, Rob Agterkamp, Melissa van Amerongen, Tobias Arnoldussen, Henk Bakker, Macro van Basten, Gert Beerdsen, Benne, Carla van den Berg, Lilian van den Berg, Mieja Engelen, Eveline ernard, Anton van Bohemen, Wim van den Bosse, Debora de Bruyn, Ferdinand Buitenhuis, Robert Buizer, Antoinette Bulten, Cathy Carlier, Chantal, chickje, Jeroen Coopmans, Wil du Croix, Ellen Cuypers, Dekendief, Marja van Delft, Patrick Dekeyser, Anne van Driel, Martin Dijkstra, Etienne Donicie, drrrK, Ramon Egberts, Eddie, Eleonora, Els, Sabine van den Eynden, Arachne Gaea, Gapstar, Imke van Gardingen, Gert, Terry Gyselbrecht, Ariane Greep, Yvonne Halink, Dirk van Harten, Heleen & Jacqueline, Corry Helmond, Sandra Hessing, Johan Heyligen, Frank Hieminga, Jan Huijsmans, Eric Huisman, Raymond Hofman, Jacco Hoiving, Walter Hoogerbeets, Hugo S., Jan Huijsmans, Willemien Jager, Koert Jester, Arnold Jonk, Idsert Joukes, Just a Princess, IKP, Jan, Jan van Kalkeren, Hans de Keijzer, Stafan Klee, Sanne Kloosterboer, Kees Kist, P.R. Koningen, Kosta, Gea Kramer, Rienk Kroese, Marcel Langedijk, Romany Leenhouts, Wilbert Leering, Margot van Lith, Marina, Jelmer van der Meulen, Mindfixx, Marius Mol, Martijn, A.A.M. van der Meij, Multatuli, G. Mutsaers, Nienhuis, Hannie Nederstigt, F. van Oeveren, Pascal, Cees Paul, Joost Peetoom, Peter, Jan Pielkenrood, Kosta Popovits, Femke Poppinga, E.H.Pots, Emile Proper, Rogier Proper, E.H.Pots, respect, Rolf Roodsant, Madeleine Rutten, Sarah, Ed Schurman, Femke Schavemaker, Ronald Schröder, Mischa Schutz, Servien, Sofie van der Sluis, Sonja, Piet Span, Lennert Steijger, ’taalpurist’, Tigresse, Martine van Tuinen, Tune Tube, Lucas Vanlessen, Geert Verkade, Rogier Verkade, J. de Vries, E. van Vulpen, Walter, F.J. Wermer, Ingeborg Westerbeek, Patrick De Win, Roel Wolfert, Yara, Yvette, Marrit Zuure, Philbert de Zwart, Willem de Zwijger.

Medewerkers aan het Woordenboek van de Jaren Negentig
Melissa van Amerongen, Henk Bakker, Roby Bellemans, Carla van den Berg, Harjan Bos, Stan van den Broek, Robert Buitendijk, M. Burger, Rick Buur, Peter-Arno Coppen, Bart van Dam, Martin Dijkstra, Henriette Driesen, Evert, Arthur la Fèber, Alex Foley, J.J.K. Gerards, Herman de Gier, H.C. Gissen, Josella de Graaf, Groenbaas, Maarten van Groningen, Johan Haasjes, Peter van Hameren, Vincent Jacobs, J.K. de Jager, Karen Jedema, Hugo de Jong, Idsert Joukes, Marcel Koot, Peter Koudstaal, Roel Krikke, Henk Lasschuit, Steven Lenos, Joan van der Lingen, Luser, Mario, Marko Martens, Marco Mekenkamp, Michael, Stijn Mollemans, J.C.W.M Mollen, De Orde, Amarande Papuc, Paul, Evert van der Pik, Kosta Popovits, Emile Proper, Reinder, Mark van der Schaaf, Martijn Schipper, Serv, Sofie van der Sluis, Lennert Steijger, Eric Stolk, Rick Stolk, Susanne, Eltjo Toorn, Harald Veldman, Dirk Jan van Veelen, Rogier Verkade, Kees Visser, Dr. C. Vlimmen, Jan van Vollenhoven, Arjuno de Vos, Gerdien Vrije, Walter, Lindsay Wajon, Ilonka Zaborszky