pikettysme

Echte armen hebben geen tijd voor revolutie (foto: Tony FischerCC BY 2.0)

de idee dat de armen armer worden terwijl het vermogen van de rijken exponentieel groeit en dat dat een slechte zaak is waarin verandering moet komen. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Revolte!

externe referentie: