Huisstijl

Bijdragen aan dit woordenboek doen aan een aantal stijleisen te voldoen. Zo nodig zal de redactie je bijdrage aanpassen om aan deze stijl te voldoen. Maar je kunt zelf ook je steentje bijdragen:

  • lemma’s beginnen met een kleine letter. Uitzonderingen zijn eigennamen.
  • definities beginnen altijd met een kleine letter. Dat is niet conform de algemene spellingsregels, maar we doen het toch zo. Het oog wil ook wat.
  • achter een definitie zetten we in de regel geen punt. Dat de definitie is afgelopen, blijkt heus wel. Dus waarom nog een punt? Weglaten dus, dat scheelt weer een leesteken.
  • personen zijn vindbaar op hun achternaam. Dus: Balkenende, Jan Peter en niet Jan Peter Balkenende.
  • voorbeelden van een lemma in taalgebruik begint met Als in gevolgd door de zinsnede tussen enkele aanhalingstekens. Als in ‘Jullie kunnen me rug op met jullie stijlboek’
  • verwijzen naar andere lemma’s kan als volgt. In de tekst kun je verwijzen naar een woord dat al gedefinieerd door het te plaatsen te omgeven door de volgende code [Balkenende, Jan Peter->]. Op dit moment is de ‘Zie ook’ functie voor interne en externe links (nog) niet openbaar. Zet de verwijzingen simpelweg onderaan na een witregel dan zal de redactie ze aanpassen.