Voorwaarden

Iedereen mag een bijdrage leveren aan dit woordenboek van neologismen. De redactie stelt hieraan wel een aantal voorwaarden:

  • Je kunt geen copyright op een lemma of een definitie doen gelden. Woorden zijn immers van iedereen en het staat iedereen vrij ze te gebruiken;
  • Het staat de redactie vrij definities aan te passen zodat ze beter aansluiten bij de stijl van het woordenboek;
  • Het staat de redactie vrij lemma’s, definities en opmerkingen te verwijden zonder opgaaf van reden;
  • bijdragen behoren niet opzettelijk kwetsend zijn – al zal het in de ondoenlijk blijken iedereen te vriend te houden;
  • bijdragen dienen geen commercieel doel te hebben, i.e. dit woordenboek is geen vrijplaats voor het promoten van nieuwe producten met dito productnamen;
  • het staat de redactie vrij dit woordenboek te wijzigen, uit te breiden, te kopiëren, publiceren zoals zij wenselijk acht.
  • de redactie kan besluiten de voorwaarden te wijzigen en zal dit op deze wijzigen kenbaar maken op deze pagina.